Sistema d’evaporació solar pel tractament de dejeccions ramaderes (SOLARPUR)

Els purins s’han utilitzat tradicionalment com a fertilitzant en camps de la pròpia explotació o en camps propers a aquesta. No obstant, amb l’augment del nombre de porcs en certes regions ha sorgit la necessitat de innnovar amb sistemes de gestió de purí per tal d’evitar possibles problemes derivats de la sobrefertilització dels camps.

El delicat equilibri entre cabanya porcina i sostenibilitat ambiental cada cop és més fràgil. La situació s’ha agreujat especialment després que una ordre ministerial del juny de 2014 provoqués el tancament de les plantes de tractament de purins en tot l’Estat, incloent-hi les sis plantes existents a Catalunya.

En el I Simposi Internacional Reptes i Oportunitats en Fertilització i Gestió de les Dejeccions Ramaderes que es va celebrar a Vic el passat Desembre, una de les conclusions van ser que la solució als problemes del purins passa per la gestió i l’ús de les tecnologies millor adaptades a cada realitat, en funció delbalanç de nutrients, del problema de transport que s’hagi de resoldre i d’altres requeriments que s’hagin de complir, especialment, els preus dels tractaments i energies necessàries per als processos aplicats.

Per tant, l’objectiu general del present projecte és investigar el confinament i control de basses d’evaporació de purins per aportació solar tèrmica i fotovoltaica,per reduir el seu volum en tant que escontrolen les emissions, i l’aprofitament de l’excedent de la producción fotovoltaica per autoconsum. La solució permet la reducció de volum o assecatge total mitjançant l’evaporació solar del purí en grangesporcines on no és possible l’abocament de tota la producció de purins (límit d’abocament de nitrogen) en camps propers, i el abaratiment del cost de transport cap a plantes de processat de purí o camps de conreu allunyats que es facin servir per la dispersió dels nutrients sobrants a la propietat productora del purins.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2 014-2020 amb un ajut de 119.443,48 €

solarpur.ctm.com.es