Benvolgut usuari d’una instal·lació d’autoconsum connectada a la xarxa elèctrica,

El Reial Decret 900/2015 aprobat el 10 d’octubre passat dóna a les instal·lacions d’autoconsum ja realitzades (i connectades a xarxa) un termini màxim de 6 mesos per adaptar-se al nou reglament.
Seguim pensant que el més provable és que aquesta normativa es derogui (o substituexi) en els propers temps, però davant del resultats electorals del 20D, on tot i haver-hi una majoria absoluta de diputats que es van comprometre a derogar la normativa, la incertesa en la formació d’un nou govern fa pensar que aquests canvis es poden demorar més del previst.
Per aquest motiu recomanem que s’iniciïn els tràmits per adaptar-se al nou reglament, demanant el punt de connexió pertinent, i amb previsió de que abans del 10 d’abril, data límit d’adaptació, la instal·lació d’autoconsum referida pugui ser inscrita en el registre pertinent i d ‘acord al nou RD, si fos el cas.
Per qualsevol dubte o aclariment restem a la seva disposició,
SUD Renovables