L’energia Fotovoltaica a l’empresa. Aplicacions i experiències

5 de juny de 2018

Vilafranca del Penedès

Programa

9.15 h Benvinguda
A càrrec de Joan Manel Montfort, tinent d’alcalde de Desenvolupament
Econòmic i Projecció Exterior.

9.30 h “Realitats i possibilitats de l’autoconsum fotovoltaic a les empreses:
tecnologia i legislació”
A càrrec de Manel Romero, Soci Cofundador de l’empresa SUD
Renovables i Representant d’UNEF a Catalunya.

10.00 h “Eines per al càlcul de viabilitat d’instal·lacions”
A càrrec de Josep Verdaguer, tècnic de la secció de gestió energètica
de Diputació de Barcelona.

10.20 h “Oportunitats d’aprofitament solar a la indústria”
A càrrec de Xavier Hill, enginyer tècnic industrial de l’empresa Instatec
Serveis Energètics SL de Vilafranca del Penedès.

10.40 h Cas pràctic: Càrniques Masó
A càrrec de Santi Balaguer, enginyer tècnic industrial de l’empresa
Enginyeria Management 2.Zero de Vilafranca del Penedès.

11.00 h Torn de preguntes11.15 h Cloenda
A càrrec de Josep Mª Martí, regidor de Territori, Serveis Urbans i Medi
Ambient de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Per més informació i inscripcions:
Al telèfon 93 817 11 69 o al correu electrònic promocioeconomica@vilafranca.cat