• El ritme de contractacions, en el que es porta d’any, apunta a duplicar instal·lacions gràcies als canvis legislatius

L’autoconsum fotovoltaic batrà rècords aquest any 2019, duplicant així les instal·lacions gràcies als canvis legislatius. SUD Renovables, una de les principals empreses que treballen i aposten pel canvi de model energètic, després de l’aprovació del nou RDL15/2018, que elimina l’impost al sol i les principals barreres administratives, l’empresa catalana fa un  balanç dels avantatges de la mesura aprovada:

 

  • Eliminació dels càrrecs a l’autoconsum -també anomenat “impost al sol”.
  • Simplificació dels tràmits administratius i els requisits tècnics. 
  • Regulació de l’autoconsum compartit.
  • Valorització dels excedents través de la compensació simplificada de factura, són alguns dels trets principals d’aquesta nova normativa

 

Tot i així, encara existeixen barreres que impedeixen el desplegament de les renovables i que vénen imposades per part de la Generalitat i de les administracions locals:

 

  • La Llei que limita els parcs fotovoltaics sobre terreny a 3 o 6 hectàrees.
  • L’article 48 de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), que dificulta o impossibilita l’aprovació de projectes en sòl no urbanitzable.
  • Les limitacions urbanístiques i tràmits costosos en l’obtenció de permisos d’obres, tot això a nivell municipal.

 

És per això pel que Manel Romero, soci director de SUD Renovables, assegura que “si volem complir els objectius marcats per la Llei del Canvi Climàtic -tanquem les centrals nuclears pel 2027, 50% d’electricitat renovable el 2030 i 100% d’energia renovable pel 2050-, és essencial elimina aquestes barreres”. “Actualment ens trobem a la cua d’Europa en renovables, en falta molt per fer. Per poder aconseguir els objectius, a Catalunya s’hi haurien d’instal·lar cada any un mínim de 600MW d’energia fotovoltaica” afegeix Romero.

D’aquesta forma, s’estan portant a terme nombroses iniciatives que tenen com a objectiu aconseguir precisament el que va passar l’any passat, quant a Catalunya es van instal·lar quasi 50MW només en autoconsum, doblant la xifra de l’any anterior (segons l’associació d’empreses fotovoltaiques UNEFCAT). Pels pròxims anys, s’espera un ritme de creixement similar amb l’objectiu de complir la Llei de Canvi Climàtic. Una altra dada a tenir en compte i que ha de servir com a model a seguir en el cas d’Holanda que, segons el Global Market Outlook For Solar Power 2019-2023 Solar Power Europe, només l’any passat van instal·lar 1.400MW d’energia fotovoltaica.

“Els objectius marcats tant a nivell europeu com a nivell nacional pel que fa a la generació d’energia mitjançant fonts renovables pel 2030 i 2050 situen l’autoconsum fotovoltaic com una font de generació imprescindible. I això fa que la previsió per l’any 2019 sigui molt bona, amb molts projectes importants en cartera”, destaca Alfred Puig, soci director de SUD Renovables.

Actualment no es posen en dubte la viabilitat de la transició energètica, ja sigui per causes climàtiques i sanitàries, així com econòmiques. La clau està en la velocitat a la qual és dura a terme aquest traspàs, fet que dependrà directament dels estímuls de les campanyes i iniciatives a favor del canvi i de les barreres que els partits polítics apliquin en aquesta matèria.

 

 

 

Sobre SUD Renovables

 

SUD Renovables es va crear l’any 2005, a Catalunya. Dedicada al disseny, construcció, explotació i promoció d’iniciatives d’energies renovables i eficiència energètica, estan especialitzats en l’execució i promoció de projectes fotovoltaics a teulades industrials i comercials baix la modalitat de clau en mà. L’empresa catalana amb seu a Vic, compta amb un equip pluridisciplinari amb una àmplia experiència industrial que té l’objectiu de contribuir a fer un món més sostenible i respectuós amb el medi ambient..

 

Per més informació de premsa:

Marina Yeves

686 56 35 21

myeves@monkeysgroup.com