El futur serà elèctric (i sostenible)

Dimecres 13 de juny a les 18:30h

Alliance Française
c. de St. Joan, 35
Sabadell

Programa

18.30 h Recepció i benvinguda.
Joan Berlanga, tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Sabadell.

18.40 h Energia i empresa:
macrotendències del futur.
José Enrique Vázquez – Grup de
Gestors Energètics.

19.00 h L’autoconsum com a eina
de transició energètica: bones
pràctiques al sector empresarial.
UNEF – Manel Romero.

19.10 h Mobilitat elèctrica:
perspectives i paper de la iniciativa
empresarial.
Plataforma Live – Àngel López
Rodríguez.

19.20 h Finançament col·lectiu
d’inversions sostenibles.
Ecrowd! – Jordi Solé Muntada.

19.30 h Compres col·lectives
d’instal·lacions per autoconsum.
Som Energia – Miquel Pérez / Andrés Cano