Cartela

Energia solar fotovoltaica

SUD Energies Renovables treballa en el camp de l'energia solar fotovoltaica realitzant les següents tasques:

  • Projectes “Claus en mà”, tant en terreny com en coberta.
  • Estudis de viabilitat.
  • Gestió de permisos i tràmits amb l‘administració.
  • Gestions amb les companyies elèctriques.
  • Tramitacions amb el Dept. d'Indústria (obtenció del REPE i RIPRE).
  • Tramitació del finançament i control econòmic de les instal·lacions.

Instal·lacions aïllades

SUD Energies Renovables és especialista en instal·lacions solars fotovoltaiques aïllades de la xarxa elèctrica.

Instal·lació de 3,6kW aïllada de la xarxa elèctrica per consums d'una Granja.

Instal·lació aïllada per electrificació rural a Perú.

Banc de bateries de instal·lació aïllada per electrificació rural al Perú.

Instal·lacions en coberta

SUD Energies Renovables és especialista en instal·lacions en coberta industrial, té solucions per a tot tipus de coberta. Va ser el primer a Europa en instal·lar el sistema d'estructura autoportant T10 de Sunpower fabricant del qual SUD n'és un distribuïdor autoritzat.

Estructura autoportant
T-10 de SunpowerInstal·lació de 334kW sobre coberta industrial. 

Instal·lació de 106kW sobre coberta industrial.

Instal·lacions en terreny

Instal·lació de 110kW amb seguidor a 2 eixos. 

Instal·lació de 116kW

Sud Energies Renovables

Contacte
Pl. Santa Clara, núm. 2, 2n 1a.
08500 - Vic (Barcelona)
Tel.: +34 93 886 69 48 
Fax: +34 93 886 69 50
Google Maps

PARTNERS:            
FORMEM PART DE: